Xin chờ trong giây lát...

BAS - We create chemistry

261 views - 17:18 | 13/05/2019

Đến năm 2030, ước tính ba trong số năm người chúng ta sẽ sống ở đô thị. Tại BASF, chúng tôi tin rằng, mặc dù có nhiều thách thức các thành phố đặt ra mà chúng ta phải đối mặt, tương lai của cuộc sống đô thị có vẻ ngày một tốt hơn. Chúng tôi đang giúp tạo ra những lý do để tất cả chúng ta đều lạc quan về tương lai của thành phố nơi mình sống. Trong cuốn phim ngắn này, bạn có thể tìm hiểu về các cách thức đa dạng BASF đang giúp tạo nên tương lai đó. Ở đây, bạn có thể tìm hiểu về nhiều cách BASF đang giúp thiết kế tương lai đó.

Source BASF

[Read More]
Based on MasterCMS Ultimate Edition Ver 2.8 2018